ERASMUS+

În perioada 12.02 - 16.02.2024, Școala Profesională “Tiberiu Morariu” Salva, jud. Bistrița-Năsăsud a fost implicată într-un flux mixt cu stagii de job-shadowing și mobilitate de grup, schimb de grupuri de elevi pe termen scurt, în cadrul Acreditării Erasmus + din anul al treilea cu numele:“S.T.E.A.M WITH GREEN” având nr:2023-1-RO01-KA121-SCH-000116618. Școala care a găzduit stagiile de job-shadowing și schimbul de grupuri de elevi pe termen scurt a fost Școala Mustafa Aykin Kadikoy, Istanbul, Turcia, specializată în studiul disciplinelor STEAM la ciclul primar și în activități anti-bullying.
Din instituția noastră, au participat, 6 elevi din ciclul gimnazial din clasele a-V-a, a-VI-a și a-VII-a, (Denis. A, Ioan. M. Mihai. M, Irina. C, Beatris. M, Daria. A) însoțiți de un profesor însoțitor (Gazdac Vasilica) împreună cu cinci cadre didactice din școala implicate în stagii de job-shadowing (Dir. Romana Iulia Fetti, Floare Moldovan, Alexandra Sas, Ana-Floarea Simionese și Luminița Girigan).
Formarea profesională a cadrelor didactice care lucrează cu elevi de vârstă școlară mica, formarea directorilor pe componenta de management școlar profesionist și creșterea numărului de elevi participanți la mobilități în special a celor proveniți din mediul rural cu oportunități reduse sunt prioritățile europene din cadrul Acreditării Erasmus+, acțiunea KA1, (Mobilități), acțiune cheie a programului Erasmus+.
Obiectivele instituției noastre pentru anul al -III lea din cadrul acreditării derulate în perioada: (1.06.2023-31.08.2024) sunt: creșterea abilităților STEAM ale elevilor, a comportamentelor anti-bullying, a competențelor lingvistice ale elevilor și ale profesorilor, a competențelor digitale ale elevilor și îmbunătățirea portofoliului cadrelor didactice cu metode și mijloace didactice digitale inovative. În acest an, ne propunem prin intermediul activităților planificate creșterea numărului de metode și materiale didactice inovative din aria STEAM, creșterea competențelor lingvistice ale elevilor din mediul rural, realizarea de ateliere comune de învățare între elevii români și cei europeni în cadrul mobilităților, continuarea colaborării prin încărcarea de materiale digitale în spațiul eTwinning și a formării în sistem blended-learning, măsurarea abilităților STEAM, realizarea unor produse finale colaborative cu ajutorul aplicației Canva dar și realizarea acțiunilor de valorizare, de diseminare a rezultatelor și activităților noastre, popularizarea acestora.
Educația în Turcia este o prioritate de vârf pentru dezvoltarea națională, reprezentând 22% din bugetul național, din PIB. Învățământul primar este obligatoriu pentru copiii cu vârste cuprinse între 6 și 10 ani, iar înscrierea la ciclul primar era de aproape 100%. Școala primară în Turcia oferă patru ani de învățământ obligatoriu iar accentul se pune aici pe dezvoltarea abilităților de bază, limba turcă, matematică, științe sociale, științe, artă și muzică etc. Este predată în majoritatea școlilor limba engleză ca principala limbă străină dar există școli unde se predau alte limbi. Numărul de elevi per clasă este între 25 – 30, durata orei de curs este de 45 de minute iar statul turc oferă mâncare gratuită la prânz elevilor. Învățământul preșcolar este obligatoriu în Turcia încă din anul 2009 iar sistemul 4+4+4 este implementat din anul 2012 (4 ani de primar, 4 ani de gimnaziu și 4 ani de liceu). La testarea PISA la matematică din anul 2023, scorul obținut de Turcia a fost de 453 de puncte pe când al României a fost de doar 428, iar la științe la aceeași testarea, Turcia a obținut 476 de puncte iar România 428 de puncte, concluzionând avem de învățat bune practici educaționale.
Școala turcă pune accent de integrare conținuturilor la ciclul primar utilizând metoda învățării experiențiale, multe lecții se derulează cu materiale practice, adică truse (jocuri de inteligență virtuală, truse de riglete, truse matematice, truse de științe, alfabetare, truse de artă instrumente muzicale individuale etc). Ministerul Educației din Turcia pune la dispoziția școlilor și elevilor o bibliotecă virtuală gratuită cu lecții, exerciții și explicații amănunțite pentru fiecare conținut educational. Am remarcat de asemenea manualele, auxiliarele didactice, caietele de sprijin și cărți din bibliografia obligatorie sunt oferite cu titlul gratuit. Îmbinarea activităților care utilizează metode clasice cu cele digitale, activitățile frontale, individuale, pe echipe, integrarea eficientă a elevilor cu CES care aveau profesor de sprijin au reprezentat bune practici educaționale pentru elevii și profesorii noștri care au participat la ateliere comune, activități formale și activități experiențiale. Toate aceste aspecte au fost consemnate de către profesorii implicați în stagiile de job-shadowing, în jurnalele de învățare. Un aspect important l-a constituit schimbul de bune practici între directorii implicați în proiect, schimb de teme de management educational și formare de leadership.
Activitățile derulate în cadrul mobilității de grup a elevilor au constat în susținerea de ateliere comune cu elevii turci, ateliere desfășurate bilingv în limba engleză- limba turcă utilizând munca în echipă, învățarea experiențială și învățarea prin cooperare. Elevii români au fost implicați în ateliere STEAM, au derulat experimente, au susținut discuții despre bullying și antibullying, au codat împreună cu elevii turci, s-au jucat jocuri de masă și în aer liber cu tema codării, au cântat și dansat împreună. Elevii români au participar la un atelier în parcul ecologic din apropiera școlii unde au fost inițiați într-o sesiune de realizarea compostului și vizitarea grădinii de legume și a fermei de păsări domestice. În a doua parte a zilei s-au derular vizitele de studiu, tematice și culturale din Istanbul, vizitarea Hagiei Sofia (monument Unesco), vizitarea Moscheii Albastre, Sultan Ahmet, vizitarea moscheii Baiazid vizitarea palatului Topkapi, croazieră pe Bosfor, vizitarea pieței Taksim, vizitarea Marelui Bazar, precum și a altor monumente istorice (Coloana lui Constantin, Obeliscul lui Teodosie, Coloana cu Șerpi, Biserica Greacă, Turnul Galata, Palatul Dolmabahce etc) pentru că vechiul Constantinopol reprezintă un muzeu în aer liber.
Mobilitatea a fost organizată în perioada vacanței de ski de la mijlocul lunii februarie pentru a evita disfuncționalitățile procesului de învățământ si pentru a le oferi posibilitatea elevilor din mediul rural și a profesorilor din instituția noastră a unei experiențe de învățare între Orient și Occident pe colinele Istanbulului.
Experiențele educaționale comune ale elevilor români în școala turcă se găsesc consemnate în jurnalele de proiect ale elevilor în format digital, au fost diseminate la nivelul familiilor, colegilor de clasă, profesorilor din școală și întregii comunități locale.
Multumim comunității din școală turcă, Mustafa Aykin Kadikoy în special domnului director Sezai Berber și doamnei profesor Gulcin Ozbey pentru eforturile depuse pentru noi, în pregătirea activităților și a atelierelor. Vom continua colaborarea educațională mutuală în programul Erasmus+ în viitor și îi așteptăm cu drag anul viitor în instituția noastră. Un aspect important în buna derulare a evenimentului mixt a fost realizat prin acțiuni de vizibilitate prin postările pe paginilor de Facebook a școlii române, ale profesorilor participanți și a paginii de Twinspace a proiectului.
Acreditarea în domeniul educației școlare are rolul de a conștientiza elevii și profesorii asupra faptului că spațiu educațional comun contribuie la schimbări vizibile în formarea profesională a întregii școli, la promovarea bunelor practici atât în format fizic cât și în format blended-learning prin intermediul programului eTwinning, la găsirea celor mai potrivite soluții pentru nevoile de profesionalizare ale instituției.
...
Conținutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Agenția Națională și Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care va fi folosit conținutul informației. Finanțat de Uniunea Europeană. Punctele de vedere și opiniile exprimate aparțin, însă, exclusiv autorului (autorilor) și nu reflectă neapărat punctele de vedere și opiniile Uniunii Europene sau ale ANPCDEFP. Nici Uniunea Europeană și nici ANPCDEFP nu pot fi considerate răspunzătoare pentru acestea
....

Dir.prof. Fetti Romana-Iulia-Școala Profesională Tiberiu Morariu Salva
Prof. Vasilica Găzdac-#AmbasadorErasmus